https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2021/06/Chanel-Earring-Pearl-1.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2021/06/Chanel-Earring-Pearl-5.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2021/06/Chanel-Earring-Pearl-4.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2021/06/Chanel-Earring-Pearl-3.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2021/06/Chanel-Earring-Pearl-2.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2021/06/Chanel-Earring-Pearl-7.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2021/06/Chanel-Earring-Pearl-1.jpg
SOLD OUT
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2021/06/Chanel-Earring-Pearl-1.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2021/06/Chanel-Earring-Pearl-5.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2021/06/Chanel-Earring-Pearl-4.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2021/06/Chanel-Earring-Pearl-3.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2021/06/Chanel-Earring-Pearl-2.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2021/06/Chanel-Earring-Pearl-7.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2021/06/Chanel-Earring-Pearl-1.jpg
Chanel

Chanel Earring Pearl Size 3 cm.

฿ 41,799

หมวดหมู่: Women,Jewelry,Kate Store ป้ายกำกับ: Chanel
ส่งสินค้าเก็บไว้กับ KATE' STORE
( จัดส่งเมื่อสินค้าได้รับการตรวจสอบ )
บริการค่าจัดส่ง 100 บาท

ต่างหูรุ่นใหม่​ ประดับมุก ขนาด 3 ซม.

อุปกรณ์อื่นๆ: Book Care, Camillia, Box, Shopping Bag

Brand New: สินค้าใหม่

ขนาด
cm. X cm. X cm.
วัสดุ
สี
อื่นๆ

  • Fair
  • Good
  • Very Good
  • Excellent
  • Pristine
  • Unused
  • Brand New

บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

- ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ในวันจันทร์ – วันเสาร์ ในช่วงเวลา 9.00-18.00 ซึ่งเป็นวันและเวลาทำของบริษัท ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัทฯ

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการในการขนส่งสินค้า ดังนี้

1) ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ สำหรับทุกการจัดส่งในเขตพื้นที่กรุงเทพและเขตปริมณทล โดยมีค่าดำเนินการในการจัดส่งตามระยะทาง หรือส่งฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 50,000 บาท (*โปรโมชั่น หลังจาก 1 สิงหาคม 2564 บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 100 บาท ต่อการสั่งซื้อ)

2) จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ สำหรับท่านที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์ทางบริษัทขนส่งเอกชนไปยังต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล โดยมีค่าดำเนินการในการจัดส่ง 100 บาท

3) จัดส่งสินค้าภายใน 7-10 วันทำการ สำหรับท่านที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์ทางบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่พิเศษ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) โดยมีค่าดำเนินการในการจัดส่ง 100 บาท

- ในกรณีลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน ภายในวันที่ทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงิน โดยช่องทางพนักงานส่งสินค้า ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งปลายทางเอง โดยต้องเป็นรายการซื้อสินค้า ที่ทำในวันและเวลาทำการของบริษัทเท่านั้น

Share On: