เงื่อนไข
  • 1. สมาชิกใหม่
  • 2. สินค้าที่ใช้ส่วนลด ต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
  • 3. ส่วนลด ใช้กับ 1 ตะกร้าได้ (1 ตะกร้ามี 2-3 ชิ้น ใช้โค้ดได้ แต่ในตะกร้าต้องมีของ KATE STORE บวกกันแล้ว 5,000 บาท)
  • 4. 1 โค้ดใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น โค้ดมีอายุ 30 วัน เช่น สมัครสมาชิกวันที่ 1 มีนาคม 2565 โค้ดจะใช้ได้ภายใน 1-30 มีนาคม 2565 เป็นต้น
  • 5. ซื้อได้เฉพาะสินค้าที่อยู่ KATE STORE เท่านั้น
กลับสู่หน้าหลัก