บริการตรวจกระเป๋าแบรนด์เนม

บริการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมระดับมาตรฐานโลก ที่มีความแม่นยำจาก AI ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

LUXURY AUTHENTICION SERVICE

Verify the authenticity of new & used luxury goods with

Our world-renowend brand expert by Entrupy

OUR SERVICE

ENTRUPY

Authenticate Luxury Goods.

SEE MORE
ENTRUPY

Authenticate Luxury Goods.

SEE MORE
SUPER MICROSCOPE

The Dino Lite Premier digital Microscope.

SEE MORE
SUPER MICROSCOPE

The Dino Lite Premier digital Microscope.

SEE MORE
SUPER MICROSCOPE

The Dino Lite Premier digital Microscope.

SEE MORE
SUPER MICROSCOPE

The Dino Lite Premier digital Microscope.

SEE MORE

บริการตรวจสอบ

กระเป๋าแบรนด์เนม

บริการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนม

KATE ให้บริการตรวจกระเป๋าโดยใช้มาตรฐานสากล

ที่มีความแม่นยำจากระบบ AI ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ตัวอย่างการ Zoom ตรวจสอบรอบ Heat Stamp

ของกระเป๋าในระยะ 1 มิลลิเมตร

REAL

FAKE

LIMITED OFFER

พิเศษสำหรับสมาชิกเว็บไซต์
สมัครสมาชิกที่นี่