https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454jy540.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454ud98s.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454uk45u.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454olt5q.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454rno6q.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454mdr6s.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454862xc.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454vo109.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454csbcc.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454nkfne.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454jy540.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454ud98s.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454uk45u.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454olt5q.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454rno6q.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454mdr6s.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454862xc.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454vo109.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454csbcc.jpg
https://image.katexoxo.com/uploads/images/kxo_20240202162454nkfne.jpg
Gucci

Gucci Dionysus Bag Small

฿ 53,000

หมวดหมู่: Women Bags,Women Bags ป้ายกำกับ: Gucci
Verified and authenticated by our expertsMore infos
บริการค่าจัดส่ง 100 บาท
ระยะเวลาจัดส่ง 5-7 วัน
ระยะเวลาจัดส่ง 3-5 วัน
สินค้าถูกจัดเก็บที่บริษัท สามารถจัดส่งได้ทันทีหลังชำระเงิน
ระยะเวลาจัดส่ง 5-7 วัน
สินค้าถูกจัดเก็บที่ "ผู้ฝากขาย" สามารถจัดส่งได้ หลังจากที่สินค้าถูกส่งมายังบริษัท

Gucci Dionysus Bag Small กระเป๋า Dionysus ขนาดเล็ก นำเสนอในรูปแบบซิกเนเจอร์ของ GG ตัดแต่งด้วยรายละเอียดหนังกลับสีน้ำตาลอมเทา รูปแบบโดดเด่นด้วยที่ปิดไทเกอร์เฮด อุปกรณ์ : ถุงผ้า สภาพสินค้า : สินค้าสภาพดีมาก ขาดอุปกรณ์

สี
Brown
อุปกรณ์
ถุงผ้า
ขนาด
25cm. X 13.5cm. X 7cm.
วัสดุ
Canvas

บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

- ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ในวันจันทร์ – วันเสาร์ ในช่วงเวลา 9.00-18.00 ซึ่งเป็นวันและเวลาทำของบริษัท ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัทฯ

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการในการขนส่งสินค้า ดังนี้

1) ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ สำหรับทุกการจัดส่งในเขตพื้นที่กรุงเทพและเขตปริมณทล โดยมีค่าดำเนินการในการจัดส่งตามระยะทาง หรือส่งฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 50,000 บาท (*โปรโมชั่น หลังจาก 1 สิงหาคม 2564 บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 100 บาท ต่อการสั่งซื้อ)

2) จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ สำหรับท่านที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์ทางบริษัทขนส่งเอกชนไปยังต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล โดยมีค่าดำเนินการในการจัดส่ง 100 บาท

3) จัดส่งสินค้าภายใน 7-10 วันทำการ สำหรับท่านที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์ทางบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่พิเศษ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) โดยมีค่าดำเนินการในการจัดส่ง 100 บาท

- ในกรณีลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน ภายในวันที่ทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงิน โดยช่องทางพนักงานส่งสินค้า ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งปลายทางเอง โดยต้องเป็นรายการซื้อสินค้า ที่ทำในวันและเวลาทำการของบริษัทเท่านั้น

Share On: