https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-1.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-9.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-6.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-5.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-7.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-12.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-11.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-10.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-8.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-1.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-9.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-6.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-5.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-7.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-12.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-11.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-10.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/10/Jypsiere-RedArtboard-8.jpg
Hermes

Hermes Jypsiere Bag

฿ 121,693

หมวดหมู่: Kate Store ป้ายกำกับ: Hermes
ส่งสินค้าเก็บไว้กับ KATE' STORE
( จัดส่งเมื่อสินค้าได้รับการตรวจสอบ )
บริการค่าจัดส่ง 100 บาท

Hermes Jypsiere 28" สร้างขึ้นจากหนังโทโกที่ทนทาน กระเป๋าใบนี้ได้รับการออกแบบโดย Jean Paul Gautier เป็นการรีดีไซน์ของ Hermes Kelly ที่เปรียบเสมือน Iconic ของแบรนด์ ให้เป็นกระเป๋าสไตล์แมสเซนเจอร์ นอกจากนั้น ยังมีสายสะพายไหล่ที่หนาและสามารถปรับระดับได้ ด้านหน้ากระเป๋ามีการปิดล็อคแบบ Turn-Lock ด้านในบุด้วยหนังมีช่องใส่ของ 2 ช่องและช่องซิป 1 ช่อง กระเป๋าอเนกประสงค์ใบนี้ สามารถสะพายไหล่หรือสะพายข้างก็ได้

อุปกรณ์อื่นๆ: Dust Bag

Very Good: กระเป๋าใช้งาน มีร่องรอยบ้างตามภาพ สภาพโดยรวมสวย

ขนาด
วัสดุ
สี
Red

  • Fair
  • Good
  • Very Good
  • Excellent
  • Pristine
  • Unused
  • Brand New

บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

- ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ในวันจันทร์ – วันเสาร์ ในช่วงเวลา 9.00-18.00 ซึ่งเป็นวันและเวลาทำของบริษัท ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัทฯ

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการในการขนส่งสินค้า ดังนี้

1) ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ สำหรับทุกการจัดส่งในเขตพื้นที่กรุงเทพและเขตปริมณทล โดยมีค่าดำเนินการในการจัดส่งตามระยะทาง หรือส่งฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 50,000 บาท (*โปรโมชั่น หลังจาก 1 สิงหาคม 2564 บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 100 บาท ต่อการสั่งซื้อ)

2) จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ สำหรับท่านที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์ทางบริษัทขนส่งเอกชนไปยังต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล โดยมีค่าดำเนินการในการจัดส่ง 100 บาท

3) จัดส่งสินค้าภายใน 7-10 วันทำการ สำหรับท่านที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์ทางบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่พิเศษ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) โดยมีค่าดำเนินการในการจัดส่ง 100 บาท

- ในกรณีลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน ภายในวันที่ทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงิน โดยช่องทางพนักงานส่งสินค้า ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งปลายทางเอง โดยต้องเป็นรายการซื้อสินค้า ที่ทำในวันและเวลาทำการของบริษัทเท่านั้น

Share On: