https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-01.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-06.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-05.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-07.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-04.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-11.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-10.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-09.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-08.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-01.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-06.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-05.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-07.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-04.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-11.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-10.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-09.jpg
https://i2.wp.com/test.katexoxo.com/wp-content/uploads/2020/08/Hermes-kelly-but-wallet-new-08.jpg
Hermes

Hermes Kelly Cut Gold Wallet

฿ 83,598

หมวดหมู่: Kate Store ป้ายกำกับ: Hermes
ส่งสินค้าเก็บไว้กับ KATE' STORE
( จัดส่งเมื่อสินค้าได้รับการตรวจสอบ )
บริการค่าจัดส่ง 100 บาท

Hermes Kelly Cut Gold Wallet กระเป๋าคลัทช์ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2007 มีความสมบูรณ์แบบเหมือนกับกระเป๋า ที่เป็นตำนานอย่าง Hermes Kelly ความโดดเด่นของกระเป๋า คือ ดีไซน์ที่สวยงามแบบ Feminine และทันสมัยทำให้กระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าใบโปรดของหลายๆ คน

อุปกรณ์อื่นๆ: ไม่มีอุปกรณ์

Pristine. Unused กระเป๋าไม่เคยใช้งาน ไม่มีตำหนิและขอบมุมดีมาก

ขนาด
วัสดุ
สี

  • Fair
  • Good
  • Very Good
  • Excellent
  • Pristine
  • Unused
  • Brand New

บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

- ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ในวันจันทร์ – วันเสาร์ ในช่วงเวลา 9.00-18.00 ซึ่งเป็นวันและเวลาทำของบริษัท ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัทฯ

- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการในการขนส่งสินค้า ดังนี้

1) ภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ สำหรับทุกการจัดส่งในเขตพื้นที่กรุงเทพและเขตปริมณทล โดยมีค่าดำเนินการในการจัดส่งตามระยะทาง หรือส่งฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 50,000 บาท (*โปรโมชั่น หลังจาก 1 สิงหาคม 2564 บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 100 บาท ต่อการสั่งซื้อ)

2) จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ สำหรับท่านที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์ทางบริษัทขนส่งเอกชนไปยังต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล โดยมีค่าดำเนินการในการจัดส่ง 100 บาท

3) จัดส่งสินค้าภายใน 7-10 วันทำการ สำหรับท่านที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์ทางบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่พิเศษ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) โดยมีค่าดำเนินการในการจัดส่ง 100 บาท

- ในกรณีลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน ภายในวันที่ทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงิน โดยช่องทางพนักงานส่งสินค้า ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งปลายทางเอง โดยต้องเป็นรายการซื้อสินค้า ที่ทำในวันและเวลาทำการของบริษัทเท่านั้น

Share On: